top of page
Financial Graphs

Alternativní investiční fond

Spravuji alternativní investiční fond, jehož prostřednictvím provádím společnou správu majetku shromážděného od více investorů. Cílem fondu je maximalizace zisků investorů pomocí intradenních i dlouhodobých obchodů na akciích, futures a kryptoměnách. Jak již název napovídá, jedná se o tzv. alternativní fond, který podléhá zejména právní úpravě dle Směrnice EU o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) a § 15 zákona o investičních společnostech a fondech (ZISIF). S ohledem na tuto skutečnost je Alternativní investiční fond zapsán na  seznamu vedeném Českou národní bankou, ale nepodléhá jejímu dohledu.

Alternativní investiční fond tedy slouží pouze vybranému okruhu investorů z řad veřejnosti a dále tzv. kvalifikovaným investorům. 

V případě, že máte zájem do Alternativního investičního fondu investovat, pak musíte splňovat podmínky pro to stát se kvalifikovaným investorem. Kvalifikovaným investorem je takový investor, který do Alternativního investičního fondu investuje částku, která je ekvivalentem 125 000 EUR a podepíše příslušná prohlášení o vědomosti si rizik společně se smlouvou o investici do fondu.

Fond je oprávněn spravovat kapitál až do výše 500 000 000 EUR.

Pokud výše uvedené podmínky splňujete a máte o investici do Alternativního investičního fondu zájem, pak mě neváhejte kontaktovat a domluvíme se.

Tato služba je dostupná pouze pro občany EU.Pokud nesplňujete výše uvedená kritéria, můžete s námi stále obchodovat tím, že si zakoupíte naše Investiční Signály.

Máte o tuto službu zájem?

Pokud ano, tak nás neváhejte kontaktovat a domluvíme detaily.

Thanks for submitting!

bottom of page